Психологічна допомога в гімназії

Психолог Савуля Марина Володимирівна

Сайт психолога гімназії

ОСНОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Cтворення оптимальних соціально–психологічних умов для розвитку особистості.

Здійснення соціально – психологічного супроводу всіх учасників освітнього процесу.

Психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Психологічний супровід молодших школярів з метою збереження їх психічного здоров’я.

Підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу: учнів, педагогічних працівників, батьків.

Виявлення обдарованих дітей.

Профілактика правопорушень та бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім’ях.

Психологічний супровід обдарованих, важковиховуваних, невстигаючих, дезадаптованих учнів та учнів, які потребують особливої уваги.

Людям із порушенням зору